Wymogi bezpieczenstwa

Ze względu na to, iż w końcach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do służby w tych dziedzinach. Końcem tych kolei jest ogromne zmniejszenie ryzyka czy jego wszystka eliminacja, które odnosi się ze użytkowaniem produktów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, który jest określony do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i układów obronnych w niniejszych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na placu Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne, jakie będą przeznaczane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą wykorzystywane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają przedstawiać one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń oraz systemów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą jeszcze dokonywać jej istotne wymagania. Zastosowanie wartości nie jest potrzebna niezbędnością, ale taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady podejmowanej przez jednostkę grającą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić jedynie w sukcesu urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te wyjątki, to gwarancje zgodności że w niniejszym przykładzie wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak przestrzegane także to producent będzie obowiązkowy w takiej sytuacji za zawarcie na zbyt swojego wyrobu. Jeżeli należy o główne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk rzeczy i granie na gruncie Unii Europejskiej w sposób obligatoryjny i wynoszący nadrzędny charakter.