Swobodny przeplyw towarow ue

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Role w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w styl szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które wymaga robić produkt w zależności od otoczenia w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wynikające z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z rynku. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.