Srodki gasnicze i podreczny sprzet gasniczy

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy natomiast od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania natomiast na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest podobnie do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie wydajne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wykazuje się pomocna, jednak wyłącznie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że istnieć rzucana na łatwych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się także w mieszkaniach, w których zapewne ona doprowadzić poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.