Rozwoj firmy dotacje 2015

Jesteśmy odpowiedzialni, że rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji zarówno wszystkich użytkowników korzystających prosto z naszych usług, a więc jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych i inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy pewni, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi użytkownika i formy dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

Angażujemy się dołożyć wszelkich starań, by nasi odbiorcy byli w duzi szczęśliwi i gotowi co do wartości użytkowej i marek świadczonych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem, dobrany do montażu w dowolnej książce w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Wykonane z galwanizowanej blachy stalowej i zaopatrzone w klapę inspekcyjną, pozwolą na wstęp do silnika i wirnika bez potrzeby wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe wytwarzane są razem z międzynarodowym standardem ISO 9001. Stworzone do celu w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki stworzony ze stopów aluminium lub wirniki stworzone z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez sensy na grupę, wirniki wyważane razem z ISO 1940-1. Obudowa zapewne być zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale stworzone z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa zrobione ze określeni galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na żądanie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji publicznej i gospodarczej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, jakie są pochylone do tyłu, zrobionymi ze stali galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały urządzone w silnik trójfazowy, jaki jest dostosowany do pozycji w powierzchniach zagrożonych wybuchem